Konferencja naukowa „Ochrona danych osobowych w Kościele”

25-02-2016

Konferencja naukowa „Ochrona danych osobowych w Kościele”, zorganizowana z inicjatywy GIODO w ramach projektu MRJ, odbyła się 25 lutego w UKSW.

Celem obrad było określenie potrzeb zmian polskiej regulacji w związku z projektowanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady przepisami, dotyczącymi możliwości zachowania odrębności ochrony danych w kościołach i związkach wyznaniowych, w przypadku istnienia przed jego wejściem w życie kompleksowej regulacji krajowej zgodnej z normami tego Rozporządzenia.

Na konferencji, zamykającej polskie obchody X Międzynarodowego Dnia Ochrony Danych Osobowych, dyskutowano także nad aktualnymi problemami funkcjonowania kancelarii i archiwów kościelnych.