Aktualności

19-05-2016

VIII Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo w Internecie: Strategia Cyberbezpieczeństwa dla Polski. Aspekty instytucjonalne i prawne

Obrady plenarne
20 maja 2016 r.
(piątek), godz. 9.30
Auditorium Maximum UKSW, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3

Czytaj więcej
22-04-2016

Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej – perspektywa polska

Ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Nauk Administracyjnych, Zakład Porównawczej Administracji Publicznej pod wysokim patronatem Parlamentu Europejskiego.

Czytaj więcej
25-02-2016

Konferencja naukowa „Ochrona danych osobowych w Kościele”

Konferencja naukowa „Ochrona danych osobowych w Kościele”, zorganizowana z inicjatywy GIODO w ramach projektu MRJ, odbyła się 25 lutego w UKSW.

Celem obrad było określenie potrzeb zmian polskiej regulacji w związku z projektowanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady...

Czytaj więcej
29-01-2016

Studenci uczestniczący w realizacji projektu MRJ uzyskali po raz trzeci nagrodę w Konkursie "Młodych Mistrzów" na "Forum Teleinformatyki"

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego na WPiA UKSW uczestniczący w realizacji projektu MRJ uzyskali już po raz trzeci nagrodę w Konkursie "Młodych Mistrzów" na "Forum Teleinformatyki".

Czytaj więcej